Selskapet har kontrakt med NOFO (Norsk oljevernforening) i forbindelse med kystnær oljevern beredskap. Boreal Maritim AS skal dekke NOFO og det enkelte operatørselskaps behov for støttefartøy ved beredskap, øvelser og aksjoner i oljevernsammenheng. Flere ganger i året deltar vi på NOFOs oljevernøvelser med MS Runa og Ms Tor Arne. 

Selskapet har rammeavtale med Lerøy Aurora AS, Havplast AS og NOFI oppdrettsservice AS. 

Boreal Maritim utfører også oppdrag for havbruk og oppdrettsnæringen. Vi bidrar blant annet med sleping av merder, skifte av poser og andre oppdrag som hører innenfor havbruk. Vi utfører vedlikehold, utsetting av fortøyninger for diverse flytebryggeanlegg, for både kommune og private havner og marinaer. Vi driver også med berging av forliste båter. 

De siste årene har en stor del av vår virksomhet vært å bygge og reparerer tre-kaier langs kysten i Finnmark, Troms og Nordland. Jobbene går i hovedsak ut på å skifte pæler, skråband og tenger, samt legge nytt kaidekke og fendervegg osv. Vi pæler stålrør opp til 500mm. Vi leverer alt av kai-materialer. 

For øyeblikket arbeider vi med å lage et servicepunkt ved verkstedhallen vår på Skjervøy med båtopptrekk der vi kan ta opp båter på inntil 150 tonn. Servicepunktet blir bygget for blant annet havbruksnæringen. 

 

IMG_6123.jpg